GAUDEIX D‘UN ESPAI MÉS A L’AIRE LLIURE

El nostre disseny dialoga amb la naturalesa per aconseguir el màxim confort amb la mínima despesa d’energia.

Les pèrgoles bioclimàtiques tenen la capacitat de regular el microclima, creant una ventilació natural.

365 DIES L’ANY

Tancaments perimetrals, sistemes de calefacció, il·luminació, detectors de pluja i vent, altaveus bluetooth i demés complements, fa d’aquesta pèrgola, un producte atemporal, útil per qualsevol època de l’any.

DISSENY I TECNOLOGIA

Els nostres productes neixen per respondre a les exigències reals, les que aporten en si mateix el benestar a les cases, les oficines, els establiments turístics i comercials. En primer lloc, sempre les persones.

PROTECCIÓ SOLAR

Les pèrgoles inclinades milloren notablement el confort tèrmic i visual, reduïnt considerablement el consum d’energia i millorant la qualitat dels ambients. Els teixits d’alta qualitat utilitzats filtren i redueixen les radiacons ultravioleta, perjudicials per la salut.

PROTECCIÓ DE LA PLUJA

Escollint el teixit de PVC OPATEX, garantitzem la repeléncia a l’aigüa i als olis, inmune a la floridura i als fongs, resistència a les altes temperatures, al gel i a l’intempéria. Aquesta pèrgola, integra una coberta d’alumini, per protegir la lona quan està recollida.

EVAQUACIÓ DE L’AIGÜA

L’evacuació de l’aigüa es produeix a través del canaló integrat a la biga frontal. El desguàs està integrat als pilars de la pèrgola i aixó permet que l’aigua desemboqui per terra.

CONFORT A L’AIRE LLIURE

MED JEANS

Med jeans ha sigut desenvolupada per completar un estil outdoor en petit format.

Els pilars i les guies de secció 60x100mm, s’han ideat per complir amb les dimensions apropiades per els domicilis urbans  dotats de terrassa.

De disseny minimelista, grácies a les linies nítides de l’estructura, i l’auséncia de tornilleria a la vista, i la unió de paret perfectament rematada que oculta els mecanismes eléctrics i de motorització.

Una pérgola de linia fina i única en el seu génera.

MED VIVA

Pérgola d’alumini embernissat amb pols, de linias

Riguroses i refinades, amb canaló autoportant d’alumini embernissat. Guies laterals de 70x130mm i baixant integrat al pilar.

L’estructura está dotada d’un marc diamantat, lona de plecs de PVC i canaló frontal amb desaigüa integrat als pilars.

Perqué l’aigüa evaqüii correctament, és necessaria una pendent de la pérgola minima compresa entre un 8% i 19% segons les mides.

MED QUADRA

Pérgola d’alumini embernissat amb pols,  amb estribells i components inoxidables. El disseny es caracteritza per el marc frontal que té un original adornament diamantat. La guia portant, no sobresurt més enllá del nivell del canaló frontal. Guies laterals de 70x130mm i baixant integrat en el pilar.

L’estructura ha de tenir una pendent minima d’entre un 8% i un 19% segons les mides.

MED LUCE

Pérgola inclinada d’alumini embernissat amb pols, caracteritzada per la unió d’aristes vives entre el pilar i la guia portant. Fins a 500 cmts de sortida, no són necessaries bigues de reforç, garantitzant per tant, quan la lona está plegada obté una vista totalment nítida i sense obstácles de l’horitzó.

L’aigua es dirigeix a un canaló que es movimenta juntament amb el sostre retráctil i desemboca per les dos obertures que hi ha als taps laterals del frontal.

Med luce ha nascut per viure continuament entre l’esoai intern i extern de la seva terrassa.

MED QUADRA 165

Pérgola dissenyada per arribar a cobrir grans superfícies, (fins a 880 cmts de sortida).

L’estructura portant és d’alumini embernissat amb pols i copia el disseny del model MED QUADRA, diferenciant els perfils de major solidesa i capacitat estructural.

La pendent minima está compresa entre el 8% i el 21% segons les mides.

MED 100

Sostre retráctil format per lona de PVC OPATEX soportada per perfils transversals que llisque sobre les guies, acoplable a estructures ja existents. Els perfils són d’alumini embernissats amb pols. Els riels que llisque són de nylon.

Per aquest model és necessaria una pendent d’entre el 8% i el 19% per una correcta evaqüació de l’aigüa.

DETALLS TÉCNICS I COLORS DE L’ESTRUCTURA

L’alumini utilitzat és sotmés a un tractament preventiu que fixa millor la pintura a l’estructura previament sanejada, reduïnt l’agressió per part dels agents atmosférics i de les voires salines.

L’alumini embernissat amb pols augmenta la ressiténcia a la corrussió i als agents agressius i té elevades caracteristiques mecániques.

COLORS DE LONA

La lona PVC OPATEX  oscurante amb un alt grau de protecció UV i un factor de transmissió solar (TS) igual a cero. A més la utilització d’una pelicula oscurante evita que es vegi la bruticia de la part superior de la lona.

Disponible en dos variants monocolor o en 6 variants bicolor, el costat exterior si aplica un bernís acrlic antipols, mentres que el costat interior es caracteritza per un relleu semblant al teixit.