Estructures amb sostres mòbils de fulles amb rodaments, construïts a mida i que permet ampliar els espais habitables crean ambients protegits, segurs i acollidors. La solidesa dels seus perfils permet realitzar sortides de fins a 7 m i fabricar fulles de fins a 2m amb el que s’aconsegueix crear un espai el més obert possible limitant el número de bigues que es necessiten.

El vidre de càmera permet una millor eficiència tèrmica y energètica que un vidre monolític. La composició del vidre de càmera és de un templat superior que suporta impactes i un vidre laminat de seguretat a la part inferior per evitar possibles despreniments en cas de ruptura.

El disseny dels seus perfils i les seves fulles estructurals permet una perfecta evacuació de l’aigua i evita filtracions i acumulació d’aigua al sostre.