Les  veles de Toldos Roses estan pensades per realitzar instal·lacions permanents, independentment dels efectes climatològics, (vent, pluja, sol, etc…)

Aquest sistemes de protecció solar és una solució per a cobrir grans superfícies o be per donar un toc original a la teva terrassa o negoci.

Es poden amb els mateixos teixits i colors que qualsevol altre sistema de protecció solar.