COM PROTEGIR UN TENDAL DE LES SEVES PRINCIPALS AMENACES

Els tendals actualment es fabriquen amb teles de molt alta qualitat que garanteixen la seva durabilitat, així com el seu alt nivell de protecció a les radiacions solars, però a l’estar exposats de manera constant a elements naturals extrems poden patir alguns danys, tot seguit detallem alguns d’aquests elements que afecten en major mesura als tendals i capotes i dels quals s’ha de protegir, per garantir la seva durabilitat.

Un dels elements naturals que més pot afectar un tendal és la calamarsa, ja que són trossos de diverses mides d’aigua congelada que impacten sobre el tendal a una velocitat considerable, podent esquinçar la lona i produir danys en les ferramentes, per això davant la sospita o presència de calamarsa, el més recomanable és recollir el tendal per evitar que pateixi danys.

Els vents amb ràfegues molt fort són un altre dels elements que poden afectar seriosament a un tendal, ja que poden esquinçar les lones i fer que les ferramentes es fracturin o trenquin, per això si hi ha previsió de vents forts el millor és recollir el tendal i les capotes per evitar danys majors.

Les pluges fortes també poden afectar els tendals, el pes de l’aigua acumulada sobre el tendal pot esquinçar les lones i doblegar o deformar les ferramentes, generalment si es tracta d’una pluja suau no afecta per a res el tendal, però sempre s’ha de tenir compte que no s’acumuli molta aigua sobre el tendal.

La femta de les aus són una amenaça a llarg termini per a les lones dels tendals, ja que poden danyar-creant petits orificis que amb el temps es van fent-se més grans, de manera que es recomana rentar periòdicament les lones per eliminar aquest tipus de deixalles i allargar la vida de les mateixes.